RvC, Ouderraad, Begeleidersraad

We doen het niet alleen! Om ons heen staat een grote kring van enthousiastelingen die met ons meedenken. En daar zijn we heel blij mee! Dit zijn (ouders van) cliënten, begeleiders, onze gezinscoördinatoren en de RvC. Zij zijn betrokken bij het bepalen van de koers en het beleid van onze organisatie. Ze houden toezicht op de kwaliteit van de zorg die we bieden én onze maatschappelijke doelstellingen.

Ouderraad

In onze ouderraad zit een aantal ouders van kinderen en jongeren die we begeleiden of begeleiding hebben ontvangen. Ze geven advies over onderwerpen die belangrijk voor hen zijn. Heel waardevol dat zij met al hun ervaring met ons meedenken. Zij weten namelijk als geen ander waar je als ouder tegenaan loopt. En hoe de zorgroutes lopen. En wat ontlastend óf juist belastend werkt.

De ouderraad bestaat uit:

  • Bas Polman
  • Marcel Heijmel
  • Renate Groenewoud
  • Raisilyn Godfried

 

Heb je nu een goed idee, of wil je graag je mening delen met de ouderraad? Of wil je als ouder of ervaringsdeskundige ook deelnemen aan de ouderraad? Neem dan zeker even contact met ze op via info@team050.nl.

Droomdag

Cliëntenparticipatie: een moeilijk woord voor iets wat eigenlijk heel simpel is: dat kinderen zelf kunnen meepraten of de begeleiding en onze organisatie. Daarom organiseren we jaarlijks de Droomdag: op deze dag komen kinderen die we begeleiden bij ons op kantoor om ons te vertellen wat zij belangrijk vinden in de begeleiding. En wat blijkt? Kinderen weten zelf heel goed wat werkt en wat we beter kunnen doen!

Begeleidersraad

Zo’n acht enthousiaste en jonge professionals zitten in onze begeleidersraad. Ook zij denken graag mee over de jeugdhulp van de toekomst. Zij fungeren als ons klankbord wat we in het hier en nu al beter kunnen doen. Samen met onze meedenktank, die bestaat uit twee collega’s vanuit het kantoorteam, vormen ze onze ondernemingsraad.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is een formeel orgaan, met de schone taak om toezicht te houden. Met hun positief kritisch blik houden ze toezicht op de organisatie en het bestuur. En met hun betrokkenheid en enthousiasme passen ze perfect bij onze kernwaarden! Onze RvC bestaat uit drie leden:

  • Wiebo Lamain
  • Miranda Visser
  • Alex van Ginniken