Scholen

Over wat we doen op scholen

Op scholen kunnen we drie dingen voor jullie betekenen.

  1. Individuele schoolbegeleiding
  2. Collectieve schoolbegeleiding
  3. Jeugdhulp op school (JOS)
Individuele schoolbegeleiding

Kinderen die dreigen uit te vallen op school of misschien al zijn uitgevallen. Daar maken wij ons hard voor. Samen met jullie kijken we wat er nodig is om een leerling succesvol naar school te laten gaan. Onze gedragswetenschapper brengt met jullie in kaart welke hulp nodig is. Want om de leerling te helpen, moeten we met elkaar een brug slaan tussen school en thuis. Dit doen we met een analyse. De leerling krijgt een individueel begeleider, die past bij jullie en het kind. De individuele begeleiding aan de leerling kan gecombineerd worden met:

  • Schoolobservaties
  • Psycho-educatie
  • Coaching van de leerkracht
  • Praktische adviezen aan leerling, leerkracht en ouder(s)

Wij vinden dat een kind geen enkele dag zou moeten thuiszitten. Daarom starten we zo snel mogelijk. Het enige wat wij van jullie verwachten is dat alle betrokkenen bij onze kennismaking aanwezig zijn. Want alleen dan kunnen we een goede analyse maken. Verwacht daarnaast zeker van ons dat we jullie uitdagen om positieve en soms creatieve oplossingen te verzinnen. Want past de leerling niet in de context? Dan passen we de context aan en niet het kind.

Individuele begeleiding kan gefinancierd worden door de school, door het sociaal team of door een combinatie van beiden.

Collectieve schoolbegeleiding

Voor meerdere leerlingen een individuele hulpverlener. Dit kan al gauw oplopen tot veel extra mensen in jullie school. Dat geeft onrust. En is onpraktisch. Kies daarom voor collectieve begeleiding. Hiermee kunnen we de individuele hulpvragen van de leerlingen clusteren. Het voordeel hiervan is dat kleinere hulpvragen gemakkelijker bediend worden. Daarnaast heb je minder hulpverleners in jullie school lopen en heb je maar één aanspreekpunt. Al met al een stuk efficiënter.

Een voorbeeld. Leerling A heeft voornamelijk hulpvragen op vrije momenten. Zoals de pauze op het plein en tijdens gymles. Terwijl leerling B de tafels en stoelen omgooit als hij zijn rekensom niet begrijpt. Daarnaast wordt leerling C gepest. Ze heeft een laag zelfbeeld en vraagt geen hulp aan de leerkracht. Alle hulpvragen kunnen door één hulpverlener uitgevoerd worden. Op een tijdstip die voor de leerling het prettigste is. Individueel, maar toch in een collectief.

Collectieve schoolbegeleiding is echt maatwerk. Samen met jullie inventariseren we de hulpvragen van jullie leerlingen en bepalen we wat nodig is. Collectieve begeleiding kan voor één ochtend in de week, maar ook voor vijf volle schooldagen.

Jeugdhulp Op School (JOS)

Soms is het gedrag van een kind of de problemen in een gezin lastig om mee om te gaan als school.  En dan is het nog een uitdaging om de juiste hulp te krijgen. De adviezen van verschillende hulpverleners sluiten niet altijd aan bij jullie werkwijze. Of de adviezen zijn heel verschillend. Of je krijgt geen terugkoppeling van hulpverleners die betrokken zijn bij het gezin vanwege privacy redenen. In dit geval kunnen wij een gedragswetenschapper inzetten. Onze gedragswetenschapper wordt deel van jullie zorgkernteam en staat op gelijke voet met jullie. Deze gedragswetenschapper is de spil in de verbinding van jullie als school met het kind, het gezin, het informele netwerk, voorliggend zorgveld en de specialistische hulpverlening. Ook kan deze gedragswetenschapper kortdurende jeugdhulp bieden aan de leerling of het gezin. En de leerkracht? We proppen zijn of haar rugzak vol met tips en trucs, zodat de rust in de klas terugkeert. Wederom is dit product maatwerk. Bovenstaande werkzaamheden zijn slechts een voorbeeld van de mogelijkheden.

Alle diensten kunnen gefinancierd worden door de gemeente, de school of een combinatie van beiden. We organiseren onze zorg zo efficiënt mogelijk, zodat onze diensten betaalbaar blijven. Wil je weten hoe we dat doen? Lees het hier.

Meer weten? We hebben niets in de koffie.