Jongeren en ouders

Wat doen wij?

Team050 biedt begeleiding aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met gedrags-, omgevings- en/of ontwikkelingsproblematiek, zodat dat zij zich kunnen ontwikkelen op leefgebieden als (sociale) zelfredzaamheid, school, werk en/of psychische gezondheid.

De begeleiding vindt plaats daar waar nodig; thuis, op school of op een andere locatie. Wij begeleiden op ieder gewenst moment, dus ook in de avonden en weekenden. De begeleiding wordt afgestemd op jullie hulpvraag; zo begeleiden wij bijvoorbeeld bij plannen en organiseren, oefenen we sociale vaardigheden en/of bieden wij praktische ondersteuning ter bevordering van de zelfredzaamheid of ondersteunen wij in de klas.

In principe is onze begeleiding altijd individueel. Als aanvulling hierop kan het kind/de jongere echter samen met zijn individueel begeleider eens per maand aansluiten bij een groepsactiviteit. Deze groepsactiviteit wordt aangeboden door ons. Hier kan hij/zij anderen ontmoeten en op interactieve wijze werken aan de gestelde doelen. Meer weten over ons groepsaanbod? Klik dan hier.

Wil je meer weten over onze achtergrond en onze werknemers? Klik dan hier.

Wie kan onze hulp krijgen?

Iedereen tussen de 0-23 jaar met een hulpvraag die bij onze organisatie past kan begeleiding van ons krijgen.

De begeleiding wordt vergoed vanuit het Persoonsgebonden Budget (PGB), door middel van een indicatie voor Zorg in Natura (ZIN) of vanuit particuliere middelen.

Voor kinderen onder de achttien jaar kan een beschikking aangevraagd worden bij het sociaal team in uw wijk/gemeente (Centrum voor Jeugd en gezin of een gebiedsteam). Voor jongeren die ouder dan achttien jaar zijn kun je terecht bij het gebiedsteam of het WIJ-team bij jullie in de buurt.

Daarnaast kan onze begeleiding vergoed worden via een arrangement vanuit het schoolbudget (voor begeleiding op school). De begeleiding kan ook door ouders zelf worden betaald.

Ik vind de begeleiding leuk. Het lukt dan goed op school, zélfs in de pauze.
– Sterre

Hoe ziet de begeleiding eruit?

Wij plannen altijd eerst een vrijblijvend intakegesprek bij jullie thuis. Er komt dan een gezinscoördinator (gedragswetenschapper) om samen met u te kijken wat goed gaat, waar knelpunten zitten en waarvoor begeleiding nodig is. Samen kijken we of wij deze begeleiding kan bieden. Indien dit het geval is gaan wij na het intakegesprek gelijk op zoek naar een passende begeleider; deze is in de meeste gevallen binnen twee weken gevonden. Vervolgens wordt een vrijblijvend kennismakingsgesprek gepland met de begeleider.

Na een positieve kennismaking kan de begeleider van start gaan. De gezinscoördinator die het intakegesprek bij jullie heeft gevoerd, blijft betrokken. De gezinscoördinator stelt voor de begeleiding doelen op in een zorgplan en is aanspreekpunt voor jullie en voor de begeleider. De gezinscoördinator monitort de begeleiding en houdt regelmatig contact met zowel ouders/cliënt als begeleider. Minimaal tweemaal per jaar evalueren we het zorgplan en stellen we deze bij waar nodig.

Als jullie het fijn vinden dat wij afstemmen met school, gemeente of overige hulpverlening doen we dit graag. Wij kunnen hierin initiatief nemen en ons plan afstemmen op dat wat er al ligt en al goed werkt.

Wil je meer weten over de kwaliteit van onze begeleiding? Klik dan hier.