Kwaliteit van de zorg

Kwaliteitszorg, betrokkenheid en vooruitgang, dat typeert ons. Zowel in de zorg aan jeugdigen als in het personeelsbeleid gaan we voor kwaliteit. Kwaliteitszorg houdt in: alles dat we doen om kwaliteit van de zorg te onderzoeken, waarborgen en verbeteren. Hoe doen we dat? Dat lees je op deze pagina.

Tevredenheid
We willen de begeleiding voor onze jeugdigen en gezinnen natuurlijk altijd beter maken. Hoe we dat doen? We bespreken regelmatig hoe het gaat met de begeleiding. Ook doen we ieder jaar een tevredenheidsonderzoek. De resultaten hiervan gebruiken we om de begeleiding te verbeteren. Zo ontwikkelen we ons dus altijd!

Onze medewerkers
Bij Team050 werken zo’n 600-700 begeleiders. Zij volgen een zorg gerelateerde opleiding zoals psychologie, (ortho)pedagogiek of social work of hebben deze net afgerond. Zij doen de praktische uitvoering en staan onder begeleiding door een gezinscoördinator. Daar hebben we er zo’n 35-40 van. Gezinscoördinatoren zijn afgestudeerd gedragswetenschappers (psychologen, (ortho)pedagogen of onderwijskundigen). De gezinscoördinator is altijd SKJ geregistreerd en zijn regievoerder binnen het begeleidingstraject. Zij coachen de begeleider in de zorgaanvraag maar ook in hun persoonlijke ontwikkeling als hulpverlener.

Keurmerk
Onze organisatie is gecertificeerd voor de ISO 9001kwaliteitsnorm. Met het ISO 9001 certificaat toon je aan dat je aan de eisen en wensen van je klanten en stakeholders voldoet, dat je voldoet aan de geldende wet- en regelgeving, dat je middels risicomanagement inspeelt op kansen en bedreigingen én dat we ons continu verbeteren. Het keurmerk biedt dus een basisgarantie voor kwaliteit.

Privacy
We houden voor alle kinderen en jongeren die wij begeleiden een dossier bij met relevante informatie. Ook van medewerkers slaan wij belangrijke gegevens op. We moeten natuurlijk voorzichtig omgaan met deze informatie. Daarom bewaren wij alle gegevens op een digitaal beveiligd netwerk. Ook volgen wij een privacyregelement en ligt er een privacyprotocol dat voldoet aan de normen van de AVG wetgeving. Zo weet iedereen bij Team050 hoe zij moeten omgaan met persoonsgegevens en andere privacygevoelige informatie.

Agressie
We doen ons best om de zorgvraag van het kind goed te matchen aan de vaardigheden van de begeleider, zodat we op een veilige manier kunnen werken. Toch kan agressie voorkomen. Wij vinden het belangrijk dat voor zowel jeugdigen, ouders als begeleiders duidelijk is hoe er binnen Team050 wordt omgegaan met (agressie-)incidenten tijdens de begeleiding. Daarom hebben we een agressieprotocol. Hierin staan afspraken, maatregelen en staat beschreven hoe te handelen tijdens en na incidenten.

EHBO
Bij een deel van de jeugdigen die we begeleiden is er sprake van een verhoogd risico op ongevallen of ernstig letsel. Wij vinden het belangrijk dat begeleiders die bij deze jeugdigen werkzaam zijn, gedragsinhoudelijke kennis en basale medische kennis hebben. Zo weten de begeleiders hoe te handelen bij ongevallen en kunnen zij in sommige situaties erger letsel voorkomen. In specifieke gevallen bieden wij daarom een EHBO diploma aan voor begeleiders, wanneer geen arts, verpleegkundige of andere volwassene met EHBO certificering in de buurt is ten tijde van de begeleiding.

Klachtenregeling

Natuurlijk doen we ons best om de goede begeleiding te bieden. Toch kan het zijn dat er iets misgaat of dat je niet tevreden bent over de begeleiding. Als dat zo is, kun je dit altijd bespreken met de begeleider, de gezinscoördinator of een andere medewerker van kantoor. Wij staan altijd open voor je verhaal en denken graag mee over hoe we jouw vraag kunnen oplossen. Binnen Team050 hebben we een klachtenregeling. Je vindt de klachtenregeling hier.