Individuele begeleiding

Heb je behoefte aan praktische ondersteuning op één of meerdere ontwikkelingsgebieden? Vind je dagelijkse en/of schoolse activiteiten lastig zelfstandig uit te voeren?                                         

Team050 biedt individuele begeleiding  

Wat doen we?

Team050 biedt praktische individuele begeleiding die volledig is afgestemd op de hulpvraag van de cliënt en ouders. De begeleiding kan ook worden ingezet naast een behandeltraject vanuit een andere betrokken zorginstelling, waarbij de begeleiding fungeert als verlengde van de behandeling. De begeleiding wordt uitgevoerd door jonge professionals; begeleiders die een relevante HBO/WO-opleiding (bijvoorbeeld Social Work of Psychologie) volgen of hebben gevolgd. Deze begeleiders staan onder structurele supervisie van een gedragswetenschapper.

Voor wie?

Kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 t/m 23 jaar met diverse vormen van gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen.

Waar?

De begeleiding vindt zoveel mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige, zoals thuis, op school of op het kinderdagverblijf.

 Hoe?

Voorop in de werkwijze staat de behoefte van de cliënt. In samenwerking met de cliënt en de betrokkenen wordt een op maat gemaakt zorgplan opgesteld en een begeleider gematcht die aansluit bij de wensen van de cliënt. Voor de uitvoering van het zorgplan wordt gebruik gemaakt van verschillende methoden en de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. Er wordt aan de hand van  de hulpvraag gezocht naar de best passende manier om aan de doelen te werken. Voorbeelden hiervan zijn de methode ‘Geef me de 5’ bij kinderen met de diagnose ASS of Kid Skills.

Wat vinden wij belangrijk?
  • Snel van start gaan;
  • cliëntgericht en doelgericht werken;
  • een match tussen de cliënt en de begeleider;
  • positieve en enthousiaste benadering;
  • persoonlijke betrokkenheid.
Literatuur
  • Geef me de 5, C. De Bruin
  • Kids’ Skills, B. Furman