Ouderbegeleiding

Ervaar je als ouder/opvoeder stress in de opvoeding van je kind? Twijfel je of je het wel goed doet? En zou je weer meer van je kinderen willen genieten?  

Team050 biedt ouderbegeleiding

Wat doen we?

Team050 biedt laagdrempelige en praktische ondersteuning aan ouders/opvoeders,  gericht op het versterken van de opvoedkundige vaardigheden. Het doel van de begeleiding is om ouders handvatten te geven om beter te kunnen aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van de jeugdige. Voorbeelden zijn:  het bieden van psycho-educatie en het ondersteunen bij het aanbrengen van structuur in het dagelijks leven. De ondersteuning wordt uitgevoerd door een SKJ geregistreerde gedragswetenschapper.

Ons streven is om de ouderbegeleiding na een kortdurend traject af te ronden. Indien dit niet haalbaar (b)lijkt, denkt Team050 mee met de verwijzing naar specialistische jeugdzorg.

Voor wie?

Ouders/opvoeders met een kind in de leeftijd van 0 t/m 23 jaar met diverse vormen van gedrags-en/of ontwikkelingsproblemen, waarbij sprake is van een opvoedkundige hulpvraag.

Waar?

De begeleiding vindt bij voorkeur plaats bij het gezin thuis.

Hoe?

Voorop in de werkwijze staat de behoefte van de ouder/opvoeder. In samenwerking met de ouder/opvoeder formuleert Team050 een op maat gemaakt zorgplan. Voor de uitvoering van het zorgplan wordt gebruik gemaakt van aspecten uit onderstaande methoden en boeken en de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. Er wordt aan de hand van  de hulpvraag gezocht naar de best passende manier om aan de doelen te werken.

Wat vinden wij belangrijk?
 • Snel van start gaan;
 • cliëntgericht en oplossingsgericht werken;
 • positieve en enthousiaste benadering;
 • persoonlijke betrokkenheid.
Methode en boeken
 • ‘Brain-based’ opvoeden, King Nascholing
 • De Bruin, C. (2017). Dit is autisme! Van hersenwerking tot gedrag. Doetinchem: Graviant Educatieve Uitgaven.
 • De Bruin, C. (2009). Geef me de vijf. Een praktisch houvast voor de opvoeding en begeleiding van kinderen met autisme. Doetinchem: Graviant Educatieve Uitgaven.
 • Family Empowerment methodiek, King Nascholing
 • Motiverende gespreksvoering voor gedragswetenschappers, RINO Group
 • Professioneel begeleiden van kinderen met hechtings- en traumaproblematiek, Accare Opleidingen
 • Veen-Mulders, L., et al. (2010). Sociaal onhandig: de opvoeding van kinderen met PDD-NOS en ADHD. Assen: Koninklijke van Gorcum B.V.