Ouderbegeleiding

Twijfel je weleens over jouw aanpak? Loop je tegen dingen aan in de opvoeding of heb je gewoon net wat extra hulp of informatie nodig?

Team050 biedt ouderbegeleiding

Wat doen we?

Wij bieden korte trajecten ouderbegeleiding aan. Als je als ouder extra handvatten wil, je opvoedvaardigheden wil uitbreiden of vragen hebt zijn wij er voor je. De begeleiding wordt geboden door een gedragswetenschapper (SKJ geregistreerd), deze noemen we bij Team050 de gezinscoördinator. Voorbeelden zijn:  het bieden van psycho-educatie en het ondersteunen bij het aanbrengen van structuur in het dagelijks leven.

Ons streven is om de ouderbegeleiding na een kortdurend traject af te ronden. Als er toch wat extra nodig is hebben wij korte lijnen met specialistische organisaties zodat we altijd door kunnen verwijzen en warm overdragen.

Voor wie?

Ouders/opvoeders met een kind in de leeftijd van 0 t/m 23 jaar met diverse vormen van gedrags-en/of ontwikkelingsproblemen, waarbij sprake is van een opvoedkundige hulpvraag.

Waar?

De begeleiding vindt bij voorkeur plaats bij het gezin thuis.

Hoe?

De hulpvraag van de ouder staat voorop. Deze nemen we als uitganspunt voor het doelenplan dat we samen met de ouder(s) opstellen. Voor de uitvoering van het plan gebruiken we diverse methoden en richtlijnen uit de jeugdhulp.

Wat vinden wij belangrijk?
  • Snel van start gaan;
  • cliëntgericht en oplossingsgericht werken;
  • positieve en enthousiaste benadering;
  • persoonlijke betrokkenheid.