Wie zijn wij

Ons verhaal

In 2009 is Team050 opgericht met een missie: de zorg kan transparanter, kwalitatief beter, sneller, persoonlijker en goedkoper worden georganiseerd. Dat betekent dat wij het belangrijk vinden dat kinderen en jongeren niet maanden op een wachtlijst komen te staan, voordat zij ondersteuning kunnen krijgen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat zij de begeleiding, naast nuttig, ook leuk vinden. Zij moeten daarom zelf kunnen aangeven wat voor type begeleider zij graag willen. Wij gaan vervolgens op zoek naar de best passende match.

Met deze missie is de basis gelegd voor een innovatieve zorgorganisatie, die voortdurend streeft naar het vinden van nieuwe manieren om de zorg aan kinderen en jongeren efficiënter en effectiever te organiseren. Met een idealistische missie, is een duidelijke visie belangrijk om de beoogde doelen te kunnen behalen. Team050 steekt in op laagdrempelige begeleiding aan kinderen en jongeren met lichte tot matig complexe problematiek. Deze begeleiding kenmerkt zich voornamelijk door praktische begeleiding in alledaagse sociale interacties. Doordat we écht aan sluiten bij de behoefte van de jeugdige en ouders, kunnen hun talenten en mogelijkheden weer zichtbaar en haalbaar worden. Dat we hiervoor out-of-the box moeten denken, doen we dan ook graag en past binnen het karakter van onze jonge organisatie. We werken kostenbesparend door een platte organisatiestructuur en het in bedwang houden van de kosten. Dit houdt in dat we zonder veel management voldoende ruimte hebben voor de inbreng van alle medewerkers en weinig overheadkosten maken en dat we ondanks onze groei de bedrijfskosten in verhouding gelijk houden.

Voor ons is een goede match tussen de begeleider en de jeugdige een belangrijk element voor het behalen van gewenste resultaten binnen de begeleiding. De jeugdige (en/of ouders) wordt altijd gevraagd aan welke eigenschappen en competenties een begeleider zou moeten voldoen. Om dit zo goed mogelijk te kunnen organiseren werken we met jonge professionals met een HBO of WO achtergrond. Daarmee biedt Team050 ook een veilige springplank voor deze jonge professionals, zij kunnen onder supervisie werkervaring opdoen.

De kwaliteit van de begeleiding wordt gewaarborgd door een nauw betrokken gedragswetenschapper in ieder gezin. Deze gedragswetenschapper wordt een gezinscoördinator genoemd binnen Team050. De gezinscoördinator regisseert en coördineert de zorg, wat betekent dat zij samen met de cliënt en de verwijzer of school de doelen vaststelt, de zorg voortdurend monitort en de zorg evalueert met alle betrokkenen. De begeleider wordt daarnaast door de gezinscoördinator gecoacht in de uitvoering van de begeleiding. Na zorgvuldige afweging wordt de intensiteit van deze coaching en de betrokkenheid van de gezinscoördinator bepaald. Dit hangt onder andere af van de competenties van de jonge professional en de inhoud van de begeleiding.

De resultaten van onze terugkerende tevredenheidsonderzoeken onder cliënten en medewerkers bevestigen dat onze werkwijze werkt.  Onze huidige cliënttevredenheid wordt beoordeeld met een 8,5 en onze medewerkerstevredenheid met een 7,9. Ook de controles van de gemeenten, accountant en onze jaarlijkse ISO controle onderstrepen dat we een gezonde bedrijfsvoering en goede dienstverlening weten te combineren. Dit heeft geresulteerd in groei, inmiddels begeleiden we zo’n 1000 kinderen en jongeren in Noord Nederland.

Ons kantoorteam

Onderstaand stellen wij je graag voor aan ons enthousiaste team van medewerkers bij ons op kantoor. Wil je graag contact opnemen met één van hen? Bel naar kantoor, dan verwijzen wij je graag door naar de juiste persoon!

Lisette Sloot

Directeur

Nienke Kuiper

Teamleider

Ellen Wijsbeek-van Dijk

Hoofd administratie

Machiel Tiessens

HR-medewerker

Chelsea Oosting

Administratief medewerker

Mayime Schaub

Administratief medewerker

Tamar Douma

Administratief medewerker

Agnes Ijtsma

Secretarieel medewerker

Sedie Smit

Gezinscoördinator

Karlijn Doornbos

Gezinscoördinator

Linda de Boer

Gezinscoördinator en kwaliteitsmedewerker

Pauli Traa

Gezinscoördinator

Anne Hueting

Gezinscoördinator

Anne van Putten

Gezinscoördinator

Susan Keuning

Gezinscoördinator

Suzanne van de Velde

Gezinscoördinator

Anne-Riek Brink

Gezinscoördinator

Linde van Tol

Gezinscoördinator

Miriam Tolsma

Gezinscoördinator

Renée Venema

Gezinscoördinator

Eva van der Geest

Gezinscoördinator

Jacob Visser

Gezinscoördinator

Mara Bos

Gezinscoördinator

Jord Leemburg

Gezinscoördinator

Marijke Houtzagers

Gezinscoördinator

Sanne Hofman

Gezinscoördinator

Josien Keizer

Gezinscoördinator

Lianne Elema

Gezinscoördinator

Lilian de Vries

Gezinscoördinator Friesland

Marijke Ruesink

Gezinscoördinator Friesland

Marrit Postema

Gezincoördinator Friesland

Shanna van der Goot

Gezinscoördinator Friesland

Tine Marije Goodijk

Gezinscoördinator Friesland