Wie zijn wij

Ons verhaal

In 2009 is Team050 opgericht met een missie: de zorg kan transparanter, kwalitatief beter, sneller, persoonlijker en goedkoper worden georganiseerd. Dat betekent dat wij het belangrijk vinden dat kinderen en jongeren niet maanden op een wachtlijst komen te staan, voordat zij ondersteuning kunnen krijgen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat zij de begeleiding, naast nuttig, ook leuk vinden. Zij moeten daarom zelf kunnen aangeven wat voor type begeleider zij graag willen. Wij gaan vervolgens op zoek naar de best passende match.

Met deze missie is de basis gelegd voor een innovatieve zorgorganisatie, die voortdurend streeft naar het vinden van nieuwe manieren om de zorg aan kinderen en jongeren efficiënter en effectiever te organiseren. Met een idealistische missie, is een duidelijke visie belangrijk om de beoogde doelen te kunnen behalen. Team050 steekt in op laagdrempelige begeleiding aan kinderen en jongeren met lichte tot matig complexe problematiek. Deze begeleiding kenmerkt zich voornamelijk door praktische begeleiding in alledaagse sociale interacties. Doordat we écht aan sluiten bij de behoefte van de jeugdige en ouders, kunnen hun talenten en mogelijkheden weer zichtbaar en haalbaar worden. Dat we hiervoor out-of-the box moeten denken, doen we dan ook graag en past binnen het karakter van onze jonge organisatie. We werken kostenbesparend door een platte organisatiestructuur en het in bedwang houden van de kosten. Dit houdt in dat we zonder veel management voldoende ruimte hebben voor de inbreng van alle medewerkers en weinig overheadkosten maken en dat we ondanks onze groei de bedrijfskosten in verhouding gelijk houden.

Voor ons is een goede match tussen de begeleider en de jeugdige een belangrijk element voor het behalen van gewenste resultaten binnen de begeleiding. De jeugdige (en/of ouders) wordt altijd gevraagd aan welke eigenschappen en competenties een begeleider zou moeten voldoen. Om dit zo goed mogelijk te kunnen organiseren werken we met jonge professionals met een HBO of WO achtergrond. Daarmee biedt Team050 ook een veilige springplank voor deze jonge professionals, zij kunnen onder supervisie werkervaring opdoen.

De kwaliteit van de begeleiding wordt gewaarborgd door een nauw betrokken gedragswetenschapper in ieder gezin. Deze gedragswetenschapper wordt een gezinscoördinator genoemd binnen Team050. De gezinscoördinator regisseert en coördineert de zorg, wat betekent dat zij samen met de cliënt en de verwijzer of school de doelen vaststelt, de zorg voortdurend monitort en de zorg evalueert met alle betrokkenen. De begeleider wordt daarnaast door de gezinscoördinator gecoacht in de uitvoering van de begeleiding. Na zorgvuldige afweging wordt de intensiteit van deze coaching en de betrokkenheid van de gezinscoördinator bepaald. Dit hangt onder andere af van de competenties van de jonge professional en de inhoud van de begeleiding.

De resultaten van onze terugkerende tevredenheidsonderzoeken onder cliënten en medewerkers bevestigen dat onze werkwijze werkt.  Onze huidige cliënttevredenheid wordt beoordeeld met een 8,3 en onze medewerkerstevredenheid met een 8. Ook de controles van de gemeenten, de inspectie en onze jaarlijkse ISO controle onderstrepen dat we een gezonde bedrijfsvoering en goede dienstverlening weten te combineren. Dit heeft geresulteerd in groei, inmiddels begeleiden we zo’n 1000 kinderen en jongeren in Noord Nederland.

Ieder jaar maken we een kort verslag over onze de ontwikkelingen in onze organisatie en hopen anderen hiermee te inspireren, omdat we geloven dat alles altijd beter kan. Nieuwsgierig naar onze innovatieve werkwijze? Lees dan hier ons jaarverslag. Heb je vragen over onze missie, onze visie en bedrijfsvoering? We vertellen er graag over en onze deuren staan altijd open! Samen bouwen we aan een positieve toekomst voor onze kinderen en jongeren. Zoals ons motto luidt: #DOEDAN.

Ons kantoorteam

Onderstaand stellen wij je graag voor aan ons enthousiaste team van medewerkers bij ons op kantoor. Wil je graag contact opnemen met één van hen? Bel naar kantoor, dan verwijzen wij je graag door naar de juiste persoon!

Carine de Bruine

Directeur bedrijfsvoering

Nienke Kuiper

Directeur zorg

Chelsea Oosting

Administratief medewerker

Agnes Ijtsma

Secretarieel medewerker

Aline Storteboom

Gezinscoördinator
Gedragswetenschapper

Anne Hueting

Projectleider en kwaliteitsmedewerker
Gedragswetenschapper

Anke Wiersema

Gezinscoördinator
Gedragswetenschapper

Anne van Putten

Projectleider
Gedragswetenschapper

Anne Riek Brink

Gezinscoördinator
Gedragswetenschapper

Broer

Kantoorhond

Edwin de Jager

Facilitair medewerker

Ellen Wijsbeek

Hoofd administratie

Eefke Nijhuis

Gezinscoördinator
Gedragswetenschapper

Esther Cnossen

Gezinscoördinator
Gedragswetenschapper

Eva van der Geest

Gezinscoördinator
Gedragswetenschapper

Jeanine Keijser

Gezinscoördinator
Gedragswetenschapper

Iris Halma

Gezinscoördinator
Gedragswetenschapper

Jord Leemburg

Gezinscoördinator
Gedragswetenschapper

Josien Keizer

Gezinscoördinator
Gedragswetenschapper

Karlijn Doornbos

Gezinscoördinator
Gedragswetenschapper

Lianne Elema

Gezinscoördinator
Gedragswetenschapper

Kirsten Dijk

Gezinscoördinator
Gedragswetenschapper

Lisette Sloot

Aanjager

Linde van Tol

Specialistisch gezinsbegeleider
Gedragswetenschapper

Lycke van der Bij – Kors

Cultuurdrager
Coördinator Friesland

Machiel Tiessens

HR-medewerker

Mara Bos

Gezinscoördinator
Gedragswetenschapper

Marijke Houtzagers

Gezinscoördinator
Gedragswetenschapper

Marrit Postema

Gezinscoördinator
Gedragswetenschapper

Mayime Schaub

Administratief medewerker

Pauli Traa

Gezinscoördinator
Gedragswetenschapper

Miranda Wiering

Gezinscoördinator
Gedragswetenschapper

Natasha Seosahai

Gezinscoördinator Friesland
Gedragswetenschapper

Nina Boersma

Gezinscoördinator
Gedragswetenschapper

Renée Venema

Specialistisch gezinsbegeleider
Gedragswetenschapper

Sanne Hofman

Gezinscoördinator
Gedragswetenschapper

Sedie Smit

Gezinscoördinator
Gedragswetenschapper

Suzanne van de Velde

Gezinscoördinator
Gedragswetenschapper

Tamar Slot-Douma

Administratief medewerker

Tjalling Ozinga

Gezinscoördinator
Gedragswetenschapper

Tamara van den Nieuwenhuizen

Gezinscoördinator
Gedragswetenschapper

Ylva Spakman

Administratief medewerker