Wat doen we?

Team050 biedt begeleiding aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van 0 t/m 23 jaar. De problematiek van onze doelgroep is uiteenlopend. Wij begeleiden veelal kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een ontwikkelingsstoornis (o.a. ASS, ADHD en ODD). Daarnaast vallen kinderen, jongeren jongvolwassenen met angststoornissen, verstandelijke– en/of lichamelijke beperkingen binnen onze doelgroep. Ons uitgangspunt is dat wij de zorg afstemmen op de hulpvraag van kind/jongere en ouders.

De begeleiding door Team050 wordt geboden door toegankelijke en enthousiaste begeleiders. Dit zijn veelal jonge professionals die een relevante studie volgen; bijvoorbeeld psychologie of pedagogische wetenschappen. Al onze begeleiders worden ondersteund door een gezinscoördinator op kantoor (gedragswetenschapper). Samen met het kind/de jongere, ouders, de begeleider en de gezinscoördinator wordt een zorgplan opgesteld voor het kind/de jongere. Hierin zijn doelen opgenomen waaraan tijdens de begeleiding wordt gewerkt.

De zorg door Team050 kan gefinancierd worden vanuit een Zorg in Natura (ZIN) indicatie, vanuit een Persoonsgebonden Budget (PGB), door passende onderwijsgelden en vanuit particuliere middelen.