Scholen

Indien een leerling niet in staat is om tot leren te komen om welke reden dan ook, kan Team050 uitkomst bieden. Wanneer extra hulp in de klas noodzakelijk is, kan een begeleider ingezet worden in of buiten de klas. De begeleider kan een herhaalde/verlengde instructie bieden door de instructie op te delen. Team050 kan daarnaast ook toezicht bieden op vrije momenten, zoals bijvoorbeeld de pauze of eetmomenten in of buiten de klas.

Begeleiding op school

We bieden begeleiding in het (speciaal) basis- en middelbaar onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De begeleiding kan iedere dag van de week en op elk gewenst tijdstip ingezet worden. Er wordt doelgerichte begeleiding geboden, waarbij we ons onder andere richten op leerproblemen (o.a. dyslexie, dyscalculie en TOS) , (leer/onderwijs)achterstanden, verzuim, uitval en gedragsproblematiek.
Begeleiding kan zowel in de klas als in een één-op-één situatie plaatsvinden. De inhoud van de begeleiding wordt bepaald in overeenstemming met school, ouders en eventuele andere betrokkenen. Het kan hierbij gaan om het bieden van toezicht, het geven van een verlengde instructie of bijvoorbeeld het aansturen van gedrag. Indien gewenst kunnen wij meerdere kinderen middels een vast rooster begeleiden door dezelfde begeleider, op verschillende momenten. Voordeel is dat er dan minder begeleiders nodig zijn en ook kinderen met een geringe beschikking extra ondersteuning kunnen krijgen.

Tarieven

Begeleiding door Team050 kan gefinancierd worden vanuit zorg- en onderwijsgelden (passend onderwijs), PGB/ZIN en particuliere middelen. Begeleiding is mogelijk vanaf €35 euro per uur.

Team050 is ISO gecertificeerd. Wil je meer weten over de kwaliteit van onze begeleiding? Klik dan hier.