Kamerbrief: onderwijs bieden aan zorgleerlingen wordt eenvoudiger!

10 december 2018

Een kind dat veel zorg nodig heeft, kan voortaan makkelijker onderwijs volgen. Het kabinet neemt maatregelen om onder andere de financiering van zorg en onderwijs te vereenvoudigen. Dat staat in een brief van de ministers Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Hugo de Jonge van VWS aan de Tweede Kamer. Lees hier meer over deze brief.