Ondersteuning bij onderwijs achterstanden

11 mei 2021

Gisteren werd bekend gemaakt dat scholen in het basis- en voortgezet (speciaal)onderwijs financiële hulp kunnen aanvragen bij het bieden van hulp en maatwerk. Dit is bedoeld voor leerlingen  die door de maatregelen rondom de coronacrisis extra ondersteuning nodig hebben. We merken dat (bijna) stilstand van het leren vooral een negatieve impact heeft op kinderen die opgroeien in gezinnen met een lagere sociaal economische status. Door nu onze bijdrage aan het onderwijs te leveren, hopen we een grotere instroom in de jeugdhulp in de toekomst te voorkomen. Team050 kan op alle type basis en voortgezet onderwijs ondersteuning bieden om achterstanden weg te werken. Onze ervaring is dat onze doelgerichte en laagdrempelige ondersteuning leerwinst oplevert. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Eén op één of groepsbegeleiding van leerlingen om leerachterstanden in te halen. Dit kan gedurende de schooldagen, maar het is ook mogelijk om dit in alle schoolvakanties of weekenden te bieden.
  • Pyschosociale ondersteuning op school aan leerlingen met psychische klachten door de coronacrisis en daardoor niet meer goed tot leren kunnen komen.

Team050 biedt echter maatwerk. Dat betekent dat we je vooral willen uitnodigen om contact met ons op te nemen, zodat we samen kunnen bepalen wat er nodig is voor jouw school of leerling.