Plan ‘m raak!

Groepstraining voor jongeren (twaalf tot achttien jaar oud), gericht op het leren plannen en structureren van het schoolwerk. We bieden verschillende tools aan die kunnen helpen om meer georganiseerd te leren werken. De training vindt plaats op het kantoor van Team050 in groepjes van twee tot zes jongeren. De eerstvolgende training vindt plaats op de volgende data:

  • Groepstraining 1 (doelen opstellen): maandag 17 augustus van 16.00 tot 17.00 uur.
  • Groepstraining 2 (agendagebruik): maandag 24 augustus van 16.00 tot 17.00 uur.
  • Groepstraining 3 (planning maken): maandag 31 augustus van 16.00 tot 17.00 uur.
  • Groepstraining 4 (planning uitvoeren, deel 1): maandag 7 september van 16.00 tot 17.00 uur.
  • Groepstraining 5 (planning uitvoeren, deel 2): maandag 14 september van 16.00 tot 17.00 uur.
  • Groepstraining 6 (leerstrategieën): maandag 21 september van 16.00 tot 17.00 uur.
  • Groepstraining voor de ouders: maandag 31 augtustus van 19.00 uur tot 20.00 uur.
Aanmelden

De aanmelding kan gedaan worden door te bellen naar 050-3110019 of door contact op te nemen met de betrokken gezinscoördinator.