Verwijzers

Team050 biedt begeleiding aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Onze doelgroep is bekend met een psychiatrische stoornis, ASS-problematiek of een verstandelijke/ lichamelijke beperking. Begeleiding kan op verschillende manieren worden vergoed. Hieronder staat een overzicht van de verschillende financieringsstromen met de regio’s erbij.
Staat uw optie hier niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op voor eventueel overige mogelijkheden.

Gemeente Groningen

Individuele begeleiding tot en met 23 jaar op basis van ZIN, PGB, passende onderwijsgelden en particuliere gelden.

Team050 Op Maat (TOM) tot 18 jaar in de Gemeente Groningen.

Provincie Groningen

Zorg tot 18 jaar op basis van ZIN, PGB, passende onderwijsgelden en particuliere middelen. Heb je een specifieke reden om een jongvolwassene (18-23 jaar) bij ons aan te melden, bel ons gerust om even te overleggen of we dit kunnen bieden.

Provincie Friesland

Zorg tot en met 18 jaar op basis van ZIN, PGB, passende onderwijsgelden en particuliere gelden. Vanuit de verlengde Jeugdwet kan begeleiding maximaal worden geboden tot 23 jaar.

Begeleiding vindt plaats daar waar nodig: thuis, op school of op een andere locatie. Wij begeleiden juist op de momenten dat het nodig is, dus ook in de avonden en in weekenden. De begeleiding stemmen we af op de hulpvraag.

Kwaliteit

Omdat wij kwaliteit binnen onze organisatie en binnen ons aanbod belangrijk vinden, zijn wij ISO gecertificeerd. Jaarlijks krijgen wij een interne controle van een extern auditbureau om te kijken of alles nog op orde is. De begeleiders staan altijd onder supervisie van een gezinscoördinator. Deze gezinscoördinator is altijd een SKJ geregistreerde gedragswetenschapper en treedt tevens op als regievoerder binnen het begeleidingstraject bij Team050. Daarnaast bieden wij regelmatig scholing en bijscholing aan onze begeleiders. Ook is het voor onze begeleiders mogelijk om deel te nemen aan intervisiegroepen en bieden wij regelmatig lezingen aan. Wil je meer weten over de kwaliteit van onze begeleiding? Klik dan hier.

Begeleiding

Begeleiding vanuit Team050 betekent begeleiding op maat. Wij stemmen de hulpvraag af met ouders, cliënt en overige betrokkenen. Wij kunnen hierin het voortouw nemen, maar we passen waar nodig onze zorg aan op de overige hulpverlenging. Zo worden wij ook vaak ingezet als vervolg op een diagnostisch- of behandeltraject. Voor de begeleiding stellen wij een zorgplan op. De doelen worden gemonitord door de gedragswetenschapper en uitgevoerd door een jonge professional. De begeleiding vindt op verzoek plaats in de school- en/of thuissetting.

Informatie voor het afgeven van een indicatie

Benodigde informatie voor CJG of WIJ medewerker bij af te geven indicatie:

AGB code: 737 301 88

Let op bij een herindicatie

De ingangsdatum van de nieuwe indicatie dient te worden afgegeven op de dag na einddatum van de verlopen indicatie.

Let op bij een ophoging van uren

De huidige indicatie dient afgesloten te worden en er dient een nieuwe indicatie verzonden te worden met het nieuwe totaal aantal uren.

Productcodes ZIN Provincie Groningen:
  • Individuele begeleiding basis (meest afgegeven): 45A04
  • Groepsbegeleiding basis: 45A49
  • Gezinsbegeleiding basis: 45A51
  • Individuele begeleiding specialistisch: 45A53
  • Specifieke doelgroepen 3 behoud van en toeleiding naar onderwijsdeelname (deelproduct): 50G26
  • TOM (Team050 op Maat): 45T50
Wil je een jeugdige bij ons aanmelden? Je kunt een aanmelding bij ons doen door te bellen naar ons algemene nummer (050-3110019). Ondersteunende informatie kan worden verzonden naar info@team050.nl. Let op: enkel informatie per mail aanleveren wordt bij ons niet gezien als  aanmelding. Telefonisch contact is nodig om de zorg te kunnen opstarten.