Voor wie

Voor wie kunnen we iets betekenen?

Wij bieden begeleiding aan kinderen en jongeren van 0-18 jaar, met mogelijkheid tot uitloop. Die om verschillende redenen extra hulp in hun leven nodig hebben. Vanwege bijvoorbeeld ontwikkelings- of gedragsproblematiek. Of vanwege een pittige levensfase zoals een scheiding. Bij kinderen die wij begeleiden is bijvoorbeeld sprake van ASS, AD(H)D, een verstandelijke of lichamelijke beperking. Kan je ook zonder diagnose bij ons terecht? Zeker! Omdat we weten dat ieder kind uniek is kijken we vooral naar de hulpvraag en gaan we daar de begeleiding samen op afstemmen.

Met samen bedoelen we natuurlijk in eerste plaats het kind, de jongere en/of de ouders. Maar zijn er nou meer belangrijke personen om jou heen? Zoals bijvoorbeeld de verwijzer, een andere hulpverlener of iemand anders? Zij zijn ook meer dan welkom om aan te schuiven tijdens het intakegesprek als dat prettig is. Graag zelfs! Door goed samen te werken met de betrokken mensen om het gezin heen kunnen wij sneller doelgericht aan de slag.

Ook zijn wij actief op scholen. Soms voor individuele begeleiding. Maar ook groepsgerichte begeleiding bieden we met minstens zoveel enthousiasme! Heb je vragen over de mogelijkheden op school? Klik dan hier.