Team050 in de media

22 juli 2019

Wij willen graag reageren op de verschillende berichten die in de media zijn verschenen. Door onze innovatieve werkwijze, waar je hier meer over kunt lezen, kunnen wij veelal preventief werken. Dat wil zeggen begeleiding bieden ter voorkoming van uitval bij kinderen op verschillende levensgebieden. Eveneens kunnen wij dit doen tegen een gemiddeld lager tarief in vergelijking met andere zorgorganisaties. Zo bieden wij al begeleiding voor 35 euro per uur op basis van een persoons gebonden budget (PGB) of schoolbudget.

Door de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 is de organisatie van de zorg drastisch veranderd. Waar wij in eerste instantie veelal begeleiding boden op basis van een PGB indicatie, bieden wij inmiddels veelal begeleiding op basis van een Zorg in Natura indicatie (ZIN). Het gaat bij ons in 90% van de gevallen om het product ‘individuele begeleiding basis’. De eisen die aan ZIN aanbieders worden gesteld zijn strenger, daardoor liggen de  tarieven  hoger en zijn hier te vinden op de website van de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG) en hier op de website van Sociaal Domein Friesland (SDF).

Een bijkomend effect van de decentralisatie, onze missie, visie en de uitvoer van de zorg is een enorme groei van onze organisatie. Zo zijn wij in 2018 driehonderd kinderen en jongeren meer gaan begeleiden dan het jaar ervoor. Deze groei is sinds de oprichting van Team050 al zichtbaar. Door de innovatieve en platte bedrijfsvoering zijn de kosten laag gebleven. We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om onze missie blijvend waar te maken en het is gelukt om kinderen en jongeren uit onze regio snel en persoonlijk te blijven bedienen, mede door de komst van vele nieuwe medewerkers. Door deze focus hebben we te weinig tijd gehad om te anticiperen op de financiële gevolgen van de groei.

We willen graag transparant zijn over de actuele stand van zaken. Team050 is op dit moment een winstgevend bedrijf en hier zijn we in de basis trots op. Dit laat namelijk zien dat onze innovatieve werkwijze werkt en dat we een betrouwbare partner zijn voor onze medewerkers en cliënten. Hiermee willen wij anderen uit onze sector graag inspireren. Het zet ons tegelijkertijd in een ongemakkelijke positie, omdat we meer winst maken dan gebruikelijk is binnen de sector. We willen structurele maatregelen nemen om te investeren binnen onze sector. We zijn druk bezig met het opstellen van een goed plan hiervoor. Een deel van de winst hebben we gereserveerd voor nieuwe innovatieve ideeën en -projecten in de regio. We zoeken hierover het gesprek met opdracht gevende gemeentes en (school)besturen. We draaien tevens al verschillende pilots met de gemeentes om nieuwe vormen van begeleiding op te zetten, die ook kostenbesparing tot gevolg zullen hebben. Daarnaast investeren we onze winst in de toekomst en stabiliteit van de organisatie, zodat we ook in de toekomst een betrouwbare zorgorganisatie kunnen blijven.

In het kort

Wij vieren dit jaar ons tienjarig jubileum. Na tien jaar kunnen we nog steeds zeggen dat Team050 door onze bedrijfsvoering een vreemde eend is binnen het huidige zorglandschap. Dit is een gegeven, die wij met trots dragen. Team050 is één team, met een groot hart voor onze maatschappij en onze regio. De huidige winst heeft onze volledige aandacht, omdat we vinden dat de winst grotendeels moet terugvloeien naar de sector. Het biedt kans om nieuwe initiatieven vorm te geven, die op onze eigen wijze bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren uit onze regio. Er zijn al een aantal nieuwe ontwikkelingen gaande, maar we willen iedereen vooral aanmoedigen om met ons mee te denken. Heb je daarom een idee, laat het ons gerust weten. Dan bouwen we samen aan een positieve toekomst voor onze kinderen en jongeren. Zoals ons motto luidt: #DOEDAN.