Team050 heeft een positieve beoordeling van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

9 april 2021

Vandaag is het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gepubliceerd. Een rapport met mooie groene scores die we graag delen!

Op 2 oktober 2020 ontvingen wij de IGJ. Aanleiding voor dit bezoek was het onderzoek van Pointer en Follow the Money, waarbij de Inspectie bij een aantal zorgaanbieders op de lijst ‘winstgevende zorginstellingen’ een inspectiebezoek heeft afgelegd. Na alle media aandacht rondom winst en marktwerking in de zorg was het heel goed om de inspectie te laten zien op welke manier Team050 goede zorg biedt tegen lagere kosten dan andere aanbieders. De inspectie heeft uitvoerig met ons gesproken en we konden in de gesprekken onze unieke manier van werken goed toelichten.

We zijn blij dat ook de inspectie in haar beoordeling tot de conclusie is gekomen dat Team050 een ondernemende en innovatieve aanbieder is die kwalitatief goede zorg levert. Wij zijn heel trots op de conclusie dat in de visie en missie van Team050 de jeugdige en het gezin centraal staat en dit in de dagelijkse praktijk zichtbaar is. Daarnaast zijn we blij om terug te lezen dat de open cultuur, onze mentaliteit van “doen” en ons lerende karakter voor de inspectie duidelijk zichtbaar is. Dat is waar we elke dag samen ons best voor doen!

De inspectie heeft dan ook geen verbeterpunten geconstateerd voor het centraal stellen van de maatschappelijke missie en het belang van de jeugdige. Ook constateerde de inspectie voor de volgende normen alleen maar positieve punten:

  • De bestuurder verbetert, in een lerend werkklimaat, continu zijn prestaties en de resultaten van de hulp
  • Wensen, behoeften, mogelijkheden van jeugdigen, ouders en netwerk zijn bekend bij hulpverleners
  • De hulp aan jeugdigen en ouders draagt bij aan een gezonde ontwikkeling in een zo thuis mogelijke omgeving
  • Hulpverleners bieden hulp die aansluit bij de problematiek, ontwikkelingsbehoefte en mogelijkheden van jeugdigen en hun ouders
  • Hulpverleners bieden samenhangende en waar nodig integrale hulp aan jeugdigen en hun ouders

Voor twee normen heeft de inspectie beoordeeld dat Team050 voldoet aan de norm maar dat er verbeterpunten mogelijk zijn. We hebben daarom het klachtenregeling direct aangepast en onze website gezet. Ook hebben we onze procedure voor het aanvragen van VOG’s naar voren gehaald, waarmee we ervoor zorgen dat begeleiders al bij de eerste kennismaking in het bezit zijn van een VOG.  Beide verbeterpunten zijn besproken met de inspectie en de inspectie heeft laten weten dat de verbeterpunten voldoende zijn.

We zijn blij dat we de inspectie konden laten zien dat het ondernemende en innovatieve karakter van Team050 een bijdrage levert aan de transformatie van de jeugdhulp. Want we geloven dat in een tijd waarin de jeugdhulp onder druk staat het juist belangrijk is om jonge professionals en jeugdigen die we begeleiden te laten zien en te ervaren dat het anders kan in de sector. Zo kunnen we anderen inspireren en geïnspireerd worden om samen de wereld van jeugdigen te verbeteren.

Het rapport en onze reactie is te vinden op de site van de IGJ.

Zijn er vragen over het rapport of vind je het fijn om hierover nog contact te hebben, laat het dan gerust weten!