Privacyverklaring

Privacyverklaring

Team050, gevestigd aan Lübeckweg 2 9723 HE Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Je kunt ons bereiken via 050-31100019 of via dit contactformulier.

Gegevens van personen bij ons in zorg

Zodra je bij ons in zorg komt, verwerken wij jouw persoonsgegevens. Dit zijn niet alleen gegevens van de jeugdige zelf, maar ook over het gezin en omgeving van de jeugdige. Deze gegevens verwerken we in een persoonlijk zorgdossier. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mail
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Geboortedatum
 • Zorggegevens
 • Gegevens in het dossier worden vertrouwelijk behandeld. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

 

Wij verwerken gegevens voor de volgende doelen:

 • Om jouw begeleiding zo goed mogelijk vorm te geven en contact hierover met jou te houden.
 • Om jou te informeren over alle begeleidingsmogelijkheden.
 • Om jou op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen binnen onze organisatie.
 • Geanonimiseerde gegevens kunnen we gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek.
Gegevens van medewerkers

Voor medewerkers verwerken we persoonsgegevens in het personeelsdossier. Onderdeel hiervan zijn bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, zoals informatie over strafrechtelijk verleden en een bankrekeningnummer.

Wij verwerken gegevens voor de volgende doelen:

 • Om aan onze wettelijke verplichting voor jou dienstverband bij ons te voldoen, bijvoorbeeld voor de belastingaangifte.
 • Om jou te ondersteunen en coachen in jouw loopbaan bij ons.
 • Om jou te informeren over alle begeleidingsmogelijkheden.
 • Om jou op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen binnen onze organisatie.
Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Natuurlijk niet langer dan strikt noodzakelijk, maar wel volgens de wettelijke norm. Gegevens uit:

 • zorgdossiers vanuit de Wmo bewaren we vijftien jaar.
 • zorgdossiers vanuit de Jeugdwet bewaren we twintig jaar.
 • sollicitatieprocedures bewaren we na toestemming maximaal één jaar.
 • ons contactformulier op de website vernietigen we na vier weken.
Wanneer delen we jouw gegevens met anderen?

Als we gegevens delen, vragen we jou eerst om toestemming. Dit doen we alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Toestemmingen mogen ook altijd schriftelijk ingetrokken worden.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden met gegevens die op de harde schijf van je computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de website van Team050 beter te laten functioneren en te monitoren. Er is onderscheid te maken tussen twee soorten cookies.

 1. Functionele cookies: die zorgen voor het goed en gemakkelijk functioneren van onze website.
 2. Analytische cookies: die houden bezoekgegevens bij, zoals jouw klikgedrag, het IP-adres en eventuele gebruikersnaam en het tijdstip van opvragen. Gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseert we hiermee de werking van de website met behulp van Google Analytics. We probeert deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Jouw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je mag altijd jouw gegevens inzien, wijzigen en/of verwijderen. Daarnaast mag je ook:

 • Je toestemming voor gegevensverwerking intrekken.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Een verzoek bij ons indienen om jouw persoonsgegevens in een bestand te versturen. Naar jouzelf of een door jou genoemde organisatie.

 

Als je dit wil, kun je hier een verzoek indienen.

 • Weet ook dat je altijd een klacht mag indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan hier.
Hoe wij jouw gegevens beveiligen

We maken gebruik van een geavanceerd beveiligd computernetwerk, waarop de gegevens worden opgeslagen. Alleen gemachtigde medewerkers kunnen bij deze gegevens. Als je denkt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of als je denkt dat er misbruik van wordt gemaakt, neem dan contact op met onze privacyfunctionaris Sedie.

Functionaris gegevensbescherming

Sedie Smit
s.smit@team050.nl