‘Je kind liegt en dat is goed.’

3 juli 2018

De NRC plaatste onlangs een artikel met deze titel. In het artikel staat beschreven dat liegen een teken van intelligentie is, aldus een nieuw onderzoek. Kinderen die bij een experiment zeiden dat ze iets niet gedaan hadden terwijl ze het wel hadden gedaan, scoorden hoger op een intelligentietest dan de kinderen die de waarheid hadden gesproken.

Professor Wismeijer, verbonden aan de universiteit van Tilburg, zegt het volgende over liegen. “Het bewaren van geheimen heeft volgens wetenschappers ook voor de identiteitsontwikkeling van kinderen een functie. Er komt een moment dat een kind een beetje afstand van thuis neemt. Bijvoorbeeld als vriendjes zeggen ‘Niet thuis vertellen hoor.’ Dat is volgens Leveringvoor ouders een pedagogische paradox: „Dat je aan de ene kant moet weten wat er in een kind omgaat, omdat je er verantwoordelijk voor bent, maar dat je ook niet moet willen weten wat er in een kind omgaat, zodat het zijn of haar identiteit kan ontwikkelen.” Dat impliceert volgens hem dat kinderen ook onbespied hun gang moeten kunnen gaan.”.

Meer lezen? Bekijk het artikel op de website van NRC!