BLOG: geluk werkt!

25 mei 2021

Wist je dat de correlatie tussen gelukkige mensen en succes twee keer zo groot is als tussen succesvolle mensen en geluk? Dat is eigenlijk niet zo gek als je weet dat geluk nieuwsgierigheid, creativiteit en motivatie stimuleert. Gelukkige mensen zijn daarnaast productiever én worden beter beoordeeld door hun leidinggevende. Maar let op: het najagen van geluk op zich, leidt niet perse tot meer geluk. Hoe zorg je er dan wél voor dat je gelukkig wordt, bijvoorbeeld op je werk? We spraken met Lycke van der Bij, teamleider Friesland en aandachtsfunctionaris werkgeluk bij Team050.

Wat is werkgeluk?

Volgens Lycke is werkgeluk op maandag fluitend naar je werk gaan, in plaats van te denken: ‘there we go again’. Desondanks is het omschrijven van werkgeluk ingewikkeld, omdat het voor iedereen anders is. Toch lijken een aantal factoren voor iedereen belangrijk te zijn. Zo blijkt uit onderzoek dat de volgende vijf factoren werkgeluk het meest positief beïnvloeden: een respectvolle behandeling, het gevoel hebben zinvol werk te doen, hulp krijgen om je beste eigenschappen te benutten, goede onderlinge relaties en voldoende uitdaging uit je werk kunnen halen.

“Als je blije medewerkers hebt op kantoor, dan sijpelt dat ook door naar de begeleiders, en zo ook weer naar cliënten. Zo word je continu blij van elkaar!”

Respectvolle behandeling

Lycke begon tien jaar geleden als één van de eerste begeleiders van Studenten voor PGB, het vroegere Team050. Vanaf dag één voelde ze zich gelijkwaardig aan haar collega’s en kreeg ze het gevoel serieus genomen te worden. Volgens Lycke krijgt iedereen bij Team050 vanaf de start het vertrouwen dat je het goed gaat doen. Daarnaast is het zo dat iedereen, ongeacht je positie, ertoe doet. De input van de stagiair is net zo waardevol als de input van de directie. Lycke geeft aan dat deze eerlijke en gelijkwaardige behandeling vandaag de dag nog steeds terug te zien is; de medewerkers bij Team050 krijgen de ruimte om over alles mee te denken.

Zinvol werk doen en je beste eigenschappen benutten

Lycke vertelt dat iedere werknemer gemotiveerd wordt om zijn of haar kwaliteiten optimaal te benutten. Zo is er ruimte om taken te ruilen, omdat Team050 het belangrijk vindt dat je vooral doet waar je goed in bent. Daarnaast heeft iedereen goed zicht op elkaars werk en wordt veel aandacht besteed aan de dingen die je als werknemer gedaan hebt. Een voorbeeld hiervan is dat iedere week een ‘Zonnetje van de week’ gekozen wordt. Alle collega’s kunnen dan op een bord schrijven wat de beste eigenschappen van het zonnetje zijn. Medewerkers voelen zich zinvol door deze uitgesproken waardering en betrokkenheid, geeft Lycke aan. Door deze manier van werken ervaren de werknemers van Team050 vrijheid en autonomie en werken ze meer vanuit bedoeling: ze doen vooral werk dat voor hen als zinvol en belangrijk wordt ervaren.

“Sta je binnenkort op de planning om een lezing te geven, maar haal je hier geen plezier uit? Dan kun je tijdens de dagstart een collega vragen om te ruilen van taak.”

Goede onderlinge relaties

Team050 voelt als één grote familie. Volgens Lycke is dat fijn, omdat je het grootste deel van de dag met je collega’s doorbrengt. Dit familiegevoel ontstaat volgens Lycke door ruim aandacht te besteden aan elkaar. Zo wordt iedere dag opgestart met een dagstart, waarbij onder andere aan iedereen gevraagd wordt hoe diegene erbij zit. Daarnaast is er een Lief en Leed-commissie, die ervoor zorgt dat zowel bij leuke als minder leuke gebeurtenissen aan collega’s gedacht wordt. Ook heerst sterk het gevoel van ‘één team, één taak’. Iedereen draagt zijn steentje bij door, naast het uitvoeren van je eigen werkzaamheden, ook de vaatwasser eens uit te ruimen. Door dit gezamenlijke gevoel ontstaat een hoge mate van betrokkenheid. Zowel onderling in het team als met de organisatie.

“Onderling wordt veel plezier gemaakt, door humor te gebruiken, leuke uitjes te organiseren en tussen het werk door een potje te pingpongen. Dit creëert een sterke band.”

Voldoende uitdaging

Voldoende uitdaging creëren is belangrijk om medewerkers voldoening en plezier uit hun werk te laten halen. Een mens is een zelf-functionerend orgaan en daar moet je volgens Lycke gebruik van maken. Bij Team050 heb je veel invloed op hoe je werkdag eruit ziet. Een aantal taken staan vast, maar daarnaast krijgen medewerkers de mogelijkheid iets totaal anders te doen, zoals bloggen of het opzetten van een groepstraining. Tijdens functioneringsgesprekken en werkbegeleiding wordt regelmatig aan de medewerkers gevraagd of er voldoende uitdaging uit het werk gehaald wordt en is er de mogelijkheid hier veranderingen in aan te brengen. Want: een platgeslagen functieomschrijving zorgt ervoor dat je eerder op de automatische piloot gaat werken en creativiteit niet wordt bevorderd, aldus Lycke. Team050 biedt deze ruimte om te ontwikkelen en te groeien, al blijft het je eigen verantwoordelijkheid als medewerker om deze ruimte te pakken. Je weet zelf namelijk het allerbeste waar je werkgelukkig van wordt!

Auteurs

Eva van der Geest & Miriam Tolsma