BLOG: Informeel leren in het buitenland voor plattelandsjongeren

11 februari 2020

De meeste plattelandsjongeren hebben een focus op een veilig en geborgen leven. Het hebben van een partner, een baan en uiteindelijk een huis en een gezin zijn hierbij belangrijke waarden. Naast de meest populaire sporten, banen en hobby’s is er vaak weinig aanbod voor deze jongeren. Hierdoor zijn zij minder op de hoogte van andere kansen en mogelijkheden buiten hun woonplaats. Wat zou je deze doelgroep extra kunnen aanbieden en wat is daar de toegevoegde waarde van? We spreken met Gwen Birza van stichting GO die zich bezig houdt met deze vraag.

Stichting GO

Jongeren uit de omgeving een internationale ervaring aanbieden om ze vervolgens te belonen met een Youth-Pass: dit is het doel van stichting GO. De stichting is in 2014 opgericht door een groep jongvolwassenen uit regio Groningen, die zelf het verschil hebben ervaren tussen het aanbod in kansen in een dorp en een stad. Naar aanleiding van het volgen van een training in het buitenland via Jongerenwerk dacht Gwen: dit moet iedereen meemaken! Sindsdien hebben ruim driehonderd plattelandsjongeren deze ervaring opgedaan met stichting GO, in de vorm van een uitwisseling. Het initiatief wordt gefinancierd door Erasmus+. Bij afronding van een project krijgt de jongeren een Youth-Pass: een certificaat dat aantoont dat je in bezit bent van specifieke competenties, zoals jezelf profileren of solidariteit binnen en buiten Nederland.

“Europe is your playground; er is zoveel te ontdekken en er liggen zoveel kansen, ga ervoor!”

Unieke leerervaring

Volgens collega Ronald is deelnemen aan een uitwisseling een unieke leerervaring voor de jongeren. Er wordt primair gefocust op informeel leren: onbedoeld leren in een georganiseerde setting. Op deze manier kan je de jongeren veel bijbrengen, omdat zij zelf een manier van leren mogen kiezen die bij hen past. Dit vraagt van de groepsleiders dat zij een open houding hebben, iedereen mag en kan meedoen.

Toegevoegde waarde

Sommige jongeren zijn nog nooit in het buitenland geweest. Voor hen is het maken van een vliegreis en het zien van een ander land al een hele ervaring. Maar daar stopt het niet! De grootste lering wordt getrokken uit het uitwisselingsaspect: de groep Nederlandse jongeren werkt een week samen met groepen jongeren uit andere landen aan een gezamenlijk doel. Meestal betreft het een onderwerp waar de jongeren nog weinig vanaf weten. Tijdens en na de uitwisseling is een groei te zien in het zelfvertrouwen, de Engelse taal en het sociale netwerk van de jongeren. Daarnaast is het een eyeopener voor de jongeren dat het, ondanks de grote culturele verschillen, goed mogelijk is om een band met elkaar op te bouwen en van elkaar te leren.

“Iedere keer denk ik weer, als dit maar goed gaat. Maar ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand het niet leuk vond, iedereen straalt na die tijd!”

Voor wie?

Stichting GO richt zich voornamelijk op plattelandsjongeren, die zij werven via bijvoorbeeld scholen en jongerenwerkorganisaties. Doordat de uitwisseling gratis is en de groepsleiders veelal een sociale opleiding hebben gevolgd, heeft iedereen de kans om mee te gaan. Zo merken zij dat ook kinderen met bijvoorbeeld een diagnose, zoals een gameverslaving, steeds vaker meegaan. Dit heeft ertoe geleid dat stichting GO meer de samenwerking opzoekt met hulpverleningsinstanties. Een uitwisselingstraject kan bijdragen aan de voortgang van een hulpverleningstraject. Wel moeten de jongeren motivatie hebben om een leerervaring op te doen: het is geen vakantie.

En hoe verder?

De plek waar je opgroeit kan invloed hebben op welke kansen en mogelijkheden er voorbij komen. Door initiatieven als stichting GO krijgen plattelandsjongeren die daar behoefte aan hebben de mogelijkheid om hun wereld te vergroten. Door het open en vrije karakter van de uitwisseling bouwen jongeren aan competenties die zij in hun eigen leefomgeving waarschijnlijk minder snel zouden ontdekken. De kort termijneffecten zijn lovend, maar hoe deze effecten op de lange termijn aanwezig kunnen blijven, daar wil Gwen nog niks over loslaten. To be continued!

Auteurs

Eva van der Geest & Miriam Tolsma