BLOG: Hoe blijf je bevend in balans?

28 januari 2020

Wat als het bieden van een veilige omgeving voor je kind ineens niet meer mogelijk lijkt door aardbevingsproblematiek? Kies je er dan voor om elders een nieuw leven op te bouwen en jouw kind uit zijn of haar vertrouwde omgeving te halen? Of kies je ervoor om te blijven en voor langere tijd in onzekerheid te wonen? Melissa Dales, werkzaam als geestelijk verzorger, ondersteunt de inwoners van het aardbevingsgebied met het beantwoorden van vragen over zingeving. We hebben hierover met haar gesproken.

Balans

Bij vragen over zingeving kun je denken aan wie ben ik, wat is voor mij echt belangrijk en hoe wil ik mijn leven vormgeven? Door de gevolgen van de aardbevingen zijn veel gezinnen genoodzaakt opnieuw antwoord te geven op deze levensvragen. Zij kunnen hierdoor uit balans raken.
Zo ziet Melissa dat deze gezinnen meer tijd moeten besteden aan activiteiten die energie kosten, zoals de schadeafhandeling, en minder tijd overhouden om activiteiten te ondernemen die energie opleveren, zoals hun kinderen aanmoedigen bij het sporten. Melissa helpt deze gezinnen om de balans weer terug te vinden.

“De dingen die moeten worden groter. Je kan er niet voor kiezen om je er niet mee te bemoeien, omdat het jouw directe leefomgeving betreft. Bijvoorbeeld: overleggen met die vervelende buren over de nieuwe schutting. Dit levert spanning en stress op.”

Vertrouwen

Melissa geeft aan grote zorgen te hebben over het verminderde vertrouwen dat de bewoners hebben in de politiek en overige instanties. Zo was het afgelopen jaar een krimp te zien in het aantal jongeren dat stemt. Er is een groep die in opstand komt, maar er is ook een groep die zich terugtrekt uit de samenleving. Dit betekent niet dat deze groep geen aandacht wil. De geestelijk verzorgers uit de regio zijn bezig deze groep op de radar te krijgen door middel van de Proatbus (praatbus), waar iedereen zijn verhaal en gevoel over de aardbevingsproblematiek kwijt kan.

Veerkracht

Naast het gevoel van verlies, bijvoorbeeld door een gedwongen verhuizing, ervaren gezinnen de situatie als uitzichtloos. Zo geven zij aan het gevoel te hebben bij iedere beving opnieuw te moeten beginnen met herstel. Melissa focust in haar gesprekken daarom op datgene wat de levens van deze gezinnen kleur geeft en het vergroten van de krachten die de gezinsleden hebben. Hoe veerkrachtig de gezinnen zijn hangt volgens Melissa onder andere samen met sociaaleconomische status en leeftijd.

“Een oudere dame wordt tijdens de gedwongen verhuizing geconfronteerd met het uitzoeken van foto’s en kleding van haar overleden partner. Er komt meer bij kijken dan je denkt.”

Kinderen

Waar het ene kind wendbaar en weerbaar is, ziet Melissa dat de aardbevingsproblematiek ook een negatieve invloed kan hebben op kinderen. Deze invloed is op verschillende domeinen licht terug te zien en ontsnapt hierdoor aan de aandacht van ouders en hulpverleners. Dit terwijl deze klachten wel degelijk invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van het kind.

“Van de ene op de andere dag begon een kind weer met bedplassen. Wat bleek? Hij was bang dat zijn konijn niet mee mocht verhuizen naar de wisselwoning.”

Tips

Er is sprake van normaal gedrag in een bijzondere situatie, aldus Melissa. Gedupeerde gezinnen krijgen vaak een zaakbegeleider voor het proces toegewezen. Dit is niet altijd voldoende: er moet ook oog zijn voor de emotionele gevolgen van de aardbevingen. Want hoe ga je daar mee om? Melissa wil betrokken hulpverleners meegeven dat het belangrijk is om te investeren in het terugwinnen van vertrouwen. Op tijd komen en je afspraken nakomen is hierin cruciaal. Daarnaast kan goede voorlichting kinderen helpen te begrijpen wat er speelt. Door een focus op veerkracht en het bieden van perspectief krijgen de gezinnen de kans om de regie grotendeels terug te krijgen.

“Stap er naartoe in plaats van er vanaf. Vraag gewoon eens: hoe is het, hoe hou je het vol, hou je het überhaupt nog vol?”

Meer weten?

We schreven eerder een blog over de aardbevingsproblematiek. Je leest hem hier.

Auteurs

Miriam Tolsma & Eva van der Geest