Scholing voor begeleiders

Team050 werkt met cliënten met een grote verscheidenheid aan problematiek. Aanvullend op de informatieverstrekking vanuit Team050, kan het wenselijk zijn om een verdiepende of verbredende lezing, refereeravond of cursus bij te wonen om je professionaliteit en inhoudelijke kennis te vergroten. Via deze agenda houden we je op de hoogte van informatiebijeenkomsten in de regio.

Naast de informatiebijeenkomsten, is het mogelijk om als begeleider via Team050 een EHBO cursus te volgen als de problematiek van de cliënt hierom vraagt. Indien dit het geval is, is het raadzaam om contact op te nemen met je gezinscoördinator voor nadere instructies.

Agenda

Refereeravond Accare – Geneesmiddelen, respectievelijk psychiatrische stoornissen en verkeersdeelname. Over onder andere de invloed van psychofarmaca op rijgedrag en het beleid van het CBR.

Wanneer: 11 december 2018 van 18:00 – 21:00 uur.
Waar: Theater De Nieuwe Kolk te Assen.
Kosten: gratis
Accreditatie: aangevraagd bij NVvP, NIP/NVO, SRVB, SKJ, VSR. Afhankelijk van het onderwerp wordt de aanvraag uitgebreid naar VEN, FGzPt, VGCt en NVRG.

Voor meer info klik hier 


Informatieavond Elker – Pleegzorg

Wanneer: 15 januari 2019 van 20:00 – 22:00 uur.
Waar: Elker pleegzorg, Cantersveen 7 te Haren
Kosten: gratis

Voor meer informatie klik hier.


Symposium NHL Stenden en Accare – Op weg naar onderbouwde vaktherapeutische interventies in de jeugdhulp

Wanneer: 18 januari 2019 van 09:30 – 17:00 uur.
Waar: NHL Stenden Hogeschool, Rengerslaan 8 te Leeuwarden
Kosten: €75,- per deelnemer. Voor NHL studenten is er een gereduceerd tarief van €25,-.
Accreditatie: aangevraagd bij NIP/NVO, NVvP, SKJ en SRVB.

Voor meer informatie klik hier.


Refereeravond Accare – Infant mental health

Wanneer: 12 februari van 18:00 – 21:00 uur.
Waar: Theater De Nieuwe Kolk te Assen.
Kosten: gratis
Accreditatie: aangevraagd bij NVvP, NIP/NVO, SRVB, SKJ, VSR. Afhankelijk van het onderwerp wordt de aanvraag uitgebreid naar VEN, FGzPt, VGCt en NVRG.

Voor meer informatie klik hier.


Lezing gedrag op school

Wannener: 14 maart van 16:00 – 19:00 uur.
Waar: RuG, Grote Rozenstraat 31, Gadourekzaal
Kosten: deelname collegetour gratis, deelname buffet €10,00 uur
Accreditatie: geen

Voor meer informatie vraag je gezinscoördinator.


Refereeravond Accare – Eetstoornissen bij Adolescenten

Wanneer: 9 april van 18:00 – 21:00 uur.
Waar: Theater De Nieuwe Kolk te Assen.
Kosten: gratis
Accreditatie: aangevraagd bij NVvP, NIP/NVO, SRVB, SKJ, VSR. Afhankelijk van het onderwerp wordt de aanvraag uitgebreid naar VEN, FGzPt, VGCt en NVRG.

Voor meer informatie klik hier.


Refereeravond Accare – De gezonde professional

Wanneer: 11 juni  van 18:00 – 21:00 uur.
Waar: Theater De Nieuwe Kolk te Assen.
Kosten: gratis
Accreditatie: aangevraagd bij NVvP, NIP/NVO, SRVB, SKJ, VSR. Afhankelijk van het onderwerp wordt de aanvraag uitgebreid naar VEN, FGzPt, VGCt en NVRG.

Voor meer informatie klik hier.


Workshop Accare – Bijzonder mindful

Wanneer: na voldoende inschrijvingen wordt een workshop georganiseerd (minimaal 16 personen).
Waar: nog niet bekend
Kosten: €175,-
Accreditatie: aangevraagd bij bij de NIP/NVO, FGzPt en VVM.

Voor meer informatie klik hier.


Training Accare – Omgaan met suïcidaal gedrag

Wanneer: nog niet gepland, belangstelling kan kenbaar gemaakt worden via onderstaande link.
Waar: nog niet bekend
Kosten: €195,-
Accreditatie: aangevraagd bij SKJ, NVvP, V&V, NIP, NIP/NVO en VSR.

Voor meer informatie klik hier.