Scholing voor begeleiders

Team050 werkt met cliënten met een grote verscheidenheid aan problematiek. Aanvullend op de informatieverstrekking vanuit Team050, kan het wenselijk zijn om een verdiepende of verbredende lezing, refereeravond of cursus bij te wonen om je professionaliteit en inhoudelijke kennis te vergroten. Via deze agenda houden we je op de hoogte van informatiebijeenkomsten in de regio.

Naast de informatiebijeenkomsten, is het mogelijk om als begeleider via Team050 een EHBO cursus te volgen als de problematiek van de cliënt hierom vraagt. Indien dit het geval is, is het raadzaam om contact op te nemen met je gezinscoördinator voor nadere instructies.

Agenda

Refereerbijeenkomst Accare – De Gezonde Professional

Wanneer: 26 november 2020 om 19:00
Waar: online
Kosten: geen
Accreditatie: aangevraagd bij VSR (2 punten), RV (2 punten), NVvP (2 punten), NIP/NVO (3 punten, geldt ook voor SKJ) en FGzPt (in aanvraag). Je kunt alleen aanspraak maken op accreditatiepunten als je bent in- en uitgecheckt en de gehele presentatie hebt gevolgd.

Voor meer informatie en inschrijven klik hier.


Training Accare – Omgaan met suïcidaal gedrag

Wanneer: per 27 november
Waar: online
Kosten: €295,-
Accreditatie: aangevraagd bij SKJ, NVvP, V&V, NIP, NIP/NVO en VSR.

Voor meer informatie klik hier.


Lezing Team050 – Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Wanneer: 8 december 2020 om 16:00
Waar: kantoor Team050 of digitaal (nog in overleg)
Kosten: geen
Accreditatie: nee

Voor opgave: mail naar info@team050.nl


Workshop Accare – Bijzonder mindful

Wanneer: na voldoende inschrijvingen wordt een workshop georganiseerd (minimaal 16 personen).
Waar: nog niet bekend
Kosten: €175,-
Accreditatie: aangevraagd bij bij de NIP/NVO, FGzPt en VVM.

Voor meer informatie klik hier.